(11) 4791.2022 (Whatsapp)
bunkyo.mogidascruzes@gmail.com
Rua Presidente Campos Sales, 230
Vila Industrial • Mogi das Cruzes • SP
CEP 08770-210

Ex-Presidentes

1939
Kinzaburo Kato
1940 e 1941
Chubei Takagaki
1942
Takeji Matsuo
1943
Kiyomi Takano
1944
Kinji Nojima
1945
Yoshimatsu Kawasaki
1946
Tokiji Shimozato
1947, 1966 a 1968
Shotaro Kiyokawa
1948
Kurajiro Shimizu
1949
Hyogoro Ichigue
1950 e 1951
Takashi Okabe
1952
Toshiharu Honda
1953
Kazuma Hiratsuka
1954
Massutaro Nakatani
1955
Fujitaro Nagao
1956
Kohei Hissamori
1957
Katsue Takahashi
1958
Miyoji Sakoda
1959 a 1965 e 1970 a 1972
Katsuzo Matsutani
1969
Sukeo Nakai
1973 a 1975
Kenji Neguishi
1976 e 1977
Jiniti Shigueno
1978 a 1985
Katsuji Kitaguchi
1986, 1992 a 1994
Kohei Asakura
1987 a 1989
Suehiro Kano
1990
Koichi Ikari
1991
Massao Kakiuti
1995 a 1998
Noriaki Tsunaki
1999 e 2000
Haruhiko Yamamoto
2001 e 2002
Jiro Nomura
2003 a 2005
Satoru Watanabe
2005 a 2012
Kiyoji Nakayama
2013 e 2014
Pedro Hideki Komura
2015 e 2016
Kiyoji Nakayama
2017 e 2018
Frank Hiroshi Tuda
2019 e 2020
Frank Hiroshi Tuda
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
Img: Banner Lateral
home • topo da página • contato
Img: Logo Bunkyo
BUNKYO
Associação Cultural de Mogi das Cruzes
(11) 4791.2022 (Whatsapp)
bunkyo.mogidascruzes@gmail.com
Rua Presidente Campos Sales, 230
Vila Industrial • Mogi das Cruzes/SP
CEP 08770-210
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Jornalista Resp.: Carla Ortiz
Linha Fina
2758.8018
(11) 98329.3839
linhafina@linhafina.com
2019. Todos os direitos reservados. Desenvovimento: inotech